In 2010 is er voor het laatst een druk verschenen van het vierstemmen-zangboek. Dit betrof een unieke uitgave, omdat alle eerdere drukken -na 1905- nooit waren herzien. Voor de uitgave van 2010 is teruggegrepen op de eerste druk van 1780 en zijn er een kleine 300 fouten uit eerdere drukken verbeterd. Zie voor meer info over de uitgave van 2010 hieronder, onder het kopje: 2010.

Inmiddels is de druk van 2010 uitverkocht en staat het bestuur voor de keuze het boek opnieuw uit te geven, of op zoek te gaan naar alternatieven. Kenmerkend voor het zangboek is dat dit genoteerd staat in de C-Sleutel. Deze notatie maakt het boek minder toegankelijk voor mensen en koren die dit systeem niet kennen en toch de muziek uit het vierstemmenboek willen zingen.

In 2016 is er een begin gemaakt met het samenstellen van een vierstemmenboek waarin de tekst van alle verzen staat, genoteerd op G- en F-sleutel. Als dit boek gereedkomt, zal er een proefperiode volgen, waarna evt. verbeteringen kunnen worden doorgevoerd en het definitieve besluit genomen kan worden voor het (opnieuw) uitgeven van het oude en/of het nieuwe vierstemmenboek.

Houdt deze pagina regelmatig in de gaten als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste ontwikkelingen rondom de uitgave van het vierstemmenboek.

Eerdere drukken van het vierstemmenboek

1753

Vierstemmenboek in de berijming van Datheen

1780-1905

Vierstemmenboek in de berijming van 1773, Gotisch lettertype. Door de jaren heen neemt het aantal fouten toe. M.a.w.: de uitgave van bijvoorbeeld 1884 bevat meer fouten dan die van 1780.

1905-2003

Vierstemmenboek in de berijming van 1773, normaal lettertype. Sommige in het verleden gemaakt fouten, worden verbeterd, maar het overzetten van het lettertype van Gotisch naar standaard brengt nieuwe fouten met zich mee. Drukken na 1905 zijn niet opnieuw herzien, maar betreffen a.h.w. een kopie. Kenmerkend voor de druk van 1973 is dat psalm 30 verkeerd om ingebonden is.

2010

Over deze druk schreef de vereniging tot Instandhouding van het vierstemmenboek in 2010 het onderstaande op haar website:

In 2003 is er voor het laatst een druk verschenen van het vierstemmenboek in een oplage van 500 stuks. Op dit moment zijn er nog enkele exemplaren over. Dit betekent dat de rest in een periode van 10 jaar compleet is uitverkocht. Voor het bestuur van de Vereniging tot Instandhouding Vierstemmenboek 1753 was dit aanleiding tot het bezinnen over de vraag of er opnieuw een heruitgave moest komen van het vierstemmenboek. In het verleden zijn er door verschillende koren kopieën gemaakt om in de eigen behoefte te voorzien. (o.a. in een ringband). Omdat er nog zeer regelmatig vraag is naar het vierstemmenboek heeft het bestuur van de vereniging besloten om te komen tot een herdruk. Reeds bij het verschijnen van de uitgave 2003 werd er opgemerkt dat er toch best wel veel fouten en slordigheden in de tot dan toe verschenen uitgaven voorkomen, omdat het steeds ging om kopieën van kopieën. Het besluit is in 2010 genomen om het gehele vierstemmenboek te herzien naar de uitgave van 1780. Om tot zo’n uitgave te komen was veel werk nodig. Zo moest het gehele boek opnieuw gedigitaliseerd worden, fouten moesten verbeterd worden etc.

De veranderingen die gemaakt zijn t.o.v. de laatste uitgave zijn terug te voeren op de oudste druk, het origineel. Het betreft dus géén wijzigingen die willekeurig gemaakt zouden zijn. Het aantal fouten en/of slordigheden in de druk van 2003 gaat richting de 300. Het gaat dan om zaken als verkeerde noot, verkeerde maat, weggevallen noten/rusten/komma’s/letters etc. Op verschillende pagina’s stond een verkeerd opschrift boven de psalm. Ook komen er relatief veel vlekken voor in de uitgave van 2003. Al deze oneffenheden zijn zo veel mogelijk weggewerkt in de uitgave die dit jaar zal verschijnen. Het betreft een unieke uitgave.

Ook aan het uiterlijk van het vierstemmenboek is zorg besteed. Het wordt op dezelfde wijze ingebonden als de vorige drukken, de omslag zal een bruine balacron band worden met ingelegde opdruk. Bij intensief gebruik werden bij de vorige drukken de letters op de omslag bijna onzichtbaar. In deze nieuwe uitgave hopen we dit te voorkomen door de opdruk d.m.v. een blindstempel aan te laten brengen.

meer informatie over het vierstemmenboek en de verschillende drukken is te vinden onder: Repertoire> Psalmen uit het vierstemmenboek