Welkom op de site van zangvereniging ‘De Lofstem’ te Middelharnis!

Elke donderdagavond zingen wij uit het eeuwenoude vierstemmen-psalmboek. Dit is uniek te noemen, want de koren in Nederland die deze wijze van zingen nog beoefenen zijn op twee handen te tellen. Daarnaast zingen wij met enige regelmaat ook Hazeuliederen. Ook dit is een zeer zeldzaam verschijnsel. Er zijn slechts twee koren in Nederland die nog uit deze bundels zingen.

Actueel:

In juli/ augustus 2019 zijn de volgende zaken op deze site toegevoegd/ uitgebreid:

-geluidsbestanden toegevoegd bij het onderdeel CD's onder menu-item Verenigde Vierstemmenkoren "De Schakel"

-Onder het menu Repertoire zijn twee nieuwe artikelen geplaatst: Vierstemmenboeken met een verhaal en Hazeuboeken met een verhaal.

-Het onderdeel Orgelboeken onder menu-item Verenigde Vierstemmenkoren "De Schakel" is voorzien van voorbeeldpagina's van betreffende boeken.

-Onder het menu-item Producten is een overzicht te vinden van alle producten die geleverd kunnen worden.

-Bij het menu-item overige koren zijn nieuwe geluidsbestanden toegevoegd, zoals de door het koor van Elspeet gezongen Eerste Berijming van de 12 artikelen.


-De landelijke vereniging t.b.v. het vierstemmenzingen heeft een nieuwe naam gekregen: Verenigde Vierstemmenkoren De Schakel. Meer over de vereniging en de activiteiten (zoals onderstaande zangavond) is op deze site te vinden onder: Verenigde Vierstemmenkoren De Schakel.

-D.V. zaterdag 23 november 2019 hoopt de Vereniging een Psalmzangavond te houden in de Gereformeerde Gemeente van Barneveld-Zuid, Aanvang 19:00 uur. Nadere info volgt.

-Vrijdagavond 26 april 2019 was in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te De Beek/Uddel een zangavond. Daarbij werd de CD, gemaakt t.g.v. het 50-jarig jubileum gepresenteerd.

Hieronder een geluidsbestand van die avond, psalm 86.

-Zaterdag 2 maart 2019 was er een zangavond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld-Zuid. Medewerkende koren: 'Ethan', Barneveld; De Valk-Wekerom; 'Zingt Gode Lof', Uddel. Hieronder een geluidsbestand van psalm 116, gezongen door het koor van Uddel, Psalm 42 van Datheen gezongen door Barneveld + De Valk/ Wekerom en psalm 124 gezongen door alle koren, waarvan het laatste vers samenzang is.

In het Reformatorisch Dagblad stonden in de bijlage van 1 maart 2019 twee artikelen met een ‘link’ naar het vierstemmenzingen.

*Mannenkoor ‘De Lofzang’ uit Goes bestaat 50 jaar. https://www.rd.nl/muziek/mannenkoor-de-lofzang-goes-viert-gouden-jubileum-1.1550499 Dit koor is opgericht door dhr. A. Logmans (afkomstig van Goeree-Overflakkee. Oorspronkelijk was dit een vierstemmen-koor. In 1976 heeft dit koor samen met ‘De Lofstem’ een uitvoering gegeven in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis. In 1977 heeft men het vierstemmenzingen losgelaten. Mogelijk had dit te makten met het vertrek van de dirigent, die in Waarde een ander koor oprichtte. Meer over dit koor is te vinden onder: Geschiedenis>overige koren> Goes/Waarde.

*Uitgave koraalboek met bovenstem. https://www.rd.nl/muziek/martijn-den-haan-schrijft-koraalboek-voor-de-bovenstem-1.1551038 Het bovenstem zingen wint al een aantal jaren aan populariteit. Op verschillende plaatsen in den lande zijn de afgelopen jaren bovenstemverenigingen opgericht. De gelijkenis tussen de bovenstem en de Alt uit het vierstemmenboek is opvallend. Waarschijnlijk hebben we te maken met een vereenvoudiging van de Alt. Waar de Alt nog weleens onvoorspelbare, verrassende wendingen heeft, is de bovenstem zeer voorspelbaar, meestal 2 of 3 tonen hoger dan de Tenor. Waar de Alt aan het einde van de regel vaak hoog blijft, buigt de bovenstem af naar beneden. In het artikel wordt een reden genoemd waarom de bovenstem vaak hetzelfde is: in veel gevallen wordt er improviserend gezongen. In het artikel gaat het ook over een schoolmeester afkomstig van Goeree-Overflakkee, die de bovenstem in zijn koraalboek had genoteerd. Grote kans dat deze schoolmeester de ‘bovenstem’ kende van de vele vierstemmen-zangverenigingen die het eiland rijk was. Daarnaast wordt bij dit nieuwe koraalboek opgemerkt dat niet bij alle psalmen bovenstem gezongen kan worden, daarenboven dat van een psalm niet alle verzen geschikt zijn. Dat wij daar iets anders over denken, hoeft geen betoog. Elke psalm en elk vers kan mooi zijn met andere stemmen erbij en dan liefst vierstemmig. Ter illustratie twee geluidsbestanden van psalm 69: 1/3 en 14. Bij de eerste opname (Zingt Gode lof, Uddel 2 maart 2019) wordt vers 3 (een treurig vers) vierstemmig gezongen en bij de tweede opname (samengesteld koor, 7 oktober 2017) juist vers 14 (een lofvers). In onze optiek kan beide heel mooi en passend zijn.

Om niet meer te noemen, hebben -voor zover wij weten- de bovenstemgroepen de vrouwenstemmen nog niet ontdekt. Wat ons betreft wordt het bovenstem zingen voor velen een opstap naar het vierstemmig zingen. Met de maker van het boek hebben we daar al eens over gesproken. Hij stond er niet afkerig tegenover. Het vierstemmen-zingen biedt ook voor zangers die niet zo hoog kunnen een passende stem.

-Op donderdag 31 januari en zaterdag 1 februari heeft het koor 'Zingt Gode Lof' uit Uddel een CD-opname gemaakt in de Hervormde Kerk van Elburg. Dit i.v.m. het 50-jarig jubileum van het koor, dat inmiddels meer dan 70 leden telt. Het belooft een mooie afwisselende CD te worden! Aan de opname werkten mee als dirigent P.A. Bronkhorst en als organist W. Roos.

 

 

-1 december 2018: Nieuw op onze site! Beknopt overzicht van de geschiedenis van het koor van Uddel. Te vinden onder het menu: Geschiedenis>Overige koren.

-Op 6 oktober 2018 werd een samenzangavond gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Middelharnis. Daarbij was de orgelbegeleiding uit het vierstemmenboek. Klik hieronder voor een opname van deze avond.

(Psalm 22: 14 en 16)

-Op 13 oktober werd er een zangavond gehouden in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Uddel. Daarbij werd het 50-jarig bestaan van het koor 'Zingt Gode Lof' uit Uddel herdacht. Klik hieronder voor een opname van deze avond.

(Psalm 72: 11)

-Er wordt al enkele jaren gewerkt aan een vernieuwde uitgave van het vierstemmenboek in regulier notenschrift, met alle verzen tussen de notenbalken. Momenteel worden op verschillende koren proefversies uitgeprobeerd en is de laatste correctie-ronde aan de gang. Het is een langdurig proces, dat veel precisie vraagt en daarom is ook niet precies te zeggen wanneer deze uitgave op de markt komt. Houdt onze website in de gaten voor de actuele info. Klik hier voor een voorbeeldpagina uit dit boek.

-In 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden bij 'de vereniging tot het behoud van het vierstemmenboek' (voorheen 'De Koepel'). De eerste klus van dit bestuur was het organiseren van een zangavond op 7 oktober 2017 in de HHK te Elspeet. Klik hieronder voor een opname van deze avond. 

  (Psalm 21: 1, 4, 5 en 13)

Meer info over de vereniging en haar activiteiten, klik hier.

Algemeen

Ons koor kan nieuwe leden goed gebruiken. Op deze site vind u veel informatie die een beeld geeft van onze zangvereniging. Tevens wordt een stukje van de rijke geschiedenis van de zangvereniging ontsloten. Zo kunt u naast info over verwante koren ook van alles vinden over het vierstemmenboek en Johannes Hazeu en zijn Hazeuliederen. (deze laatste onderwerpen staan onder het kopje Repertoire in het menu).

De tekst is verrijkt met foto’s en ondersteund met muziekfragmenten. Meer info over de volledige opnames van deze muziekfragmenten en de verkrijgbaarheid ervan is te verkrijgen via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zingen vierstemmig. Een orgel wordt alleen gebruikt om de toon aan te geven, verder zingen we a-capella. Onze overtuiging is, dat men op die manier het beste leert zingen.

Hieronder een opname van een psalm uit het vierstemmenboek. 

 (Psalm 73 vers 13)

Het kan zijn dat de overeenkomst met de bovenstem zoals die hier en daar wel ten gehore wordt gebracht, opvalt. Er is zeker verwantschap tussen de hoogste stem bij het vierstemzingen en de bovenstem, maar er zijn ook een aantal verschillen. Een zeer basaal verschil is wel dat er bij het ‘bovenstemmen’ vaak van wordt uitgegaan dat dit maar bij een bepaalde categorie psalmen kan en dan wel meest bij de zogenaamde lofpsalmen. Het gevaar bestaat hierdoor dat dan altijd weer die bekende psalmen worden gezongen. Een bezoeker van deze site verwoordde het als volgt:

(Over het zingen met bovenstem) 'Hierbij valt heel gauw de beperking op van het aantal psalmen dat gezongen kan worden. Belangrijker nog is de meerstemmigheid van de Goudimelzettingen uit het vierstemmenboek die overweldigende zang geeft gekoppeld aan de bijzonder boventoonrijke stemmen. Hierdoor ontstaat een harmonisch en heel zuiver zingen dat uniek is op deze wereld.' (einde citaat).

 

Het unieke van ons koor is dat wij alle psalmen vierstemmig zingen. Juist bij een treurige psalm kunnen de nevenstemmen de droevige klank afmaken. Bij ‘De Lofstem’ maken wij ons er dus sterk voor, om ook de onbekendere psalmen voor het voetlicht te brengen. Hieronder kunt u luisteren naar psalm 137 vers 3. Wilt u meer info over ons koor en de activiteiten, klik dan in het hoofdmenu onder het kopje Geschiedenis op >Middelharnis.

 (Psalm 137 vers 3)

Om het beeld compleet te maken hieronder nog 2 fragmenten, waarbij beluisterd kan worden hoe het vierstemmen-zingen klinkt in de 'massale vorm' , dus tijdens samenzang.

Om te beginnen een bekende psalm: 89 vers 15, opgenomen in 2003 in de oude kerk van Ede.

 (Psalm 89 vers 15)

Een onbekendere psalm is psalm 96 vers 5, deze werd opgenomen in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Uddel.

 (Psalm 96 vers 5)

Voor meer info over deze opnames en de verkrijgbaarheid ervan kunt u ons een mail sturen.

Tot slot van deze introductie willen we nog even wijzen op de afbeeldingen boven aan onze website. Linksboven staat een medaillon afgebeeld, dat is overgenomen uit de eerste druk van het vierstemmenboek (1780), de begeleidende tekst komt uit psalm 96: ‘Singet den HEERE, Looft Synen name’. Daarmee is het diepste doel van ons zingen weergegeven. Ook uit de eerste druk van 1780 komt de afbeelding van de eerste psalm. Waarvan op de linkerbladzijde de Tenor, oftewel de gewone wijs te zien is en rechts de Altus, oftewel de hoogste stem. Daartussen staat een scheepje dat herkend kan worden als de afbeelding die lange tijd de voorkant van de Hazeuboeken gesierd heeft. Met deze afbeeldingen is dus in een notendop weergegeven waar onze vereniging voor staat.

Rest ons nog om u te vragen het ons bekend te maken wanneer u onvolledige of foutieve informatie op onze website aantreft. Dit kan uiteraard via ons mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Verdere reacties zijn ook welkom!